0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Co dalej ze strefą euro
 
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Świat
 
 
Co dalej ze strefą euro
fot:wsiz.pl
 
Co dalej ze strefą euro
Oceń

Unia Gospodarczo-Walutowa to dziś jeden z największych obszarów gospodarczych świata, w skład którego wchodzą m.in. znaczący globalni eksporterzy. Jest to strefa, która mimo swojej siły ekonomicznej przeżywa obecnie problemy gospodarcze, związane zwłaszcza z nadmiernym zadłużeniem niektórych jej członków. 

Warto przypomnieć, że podczas spotkania w czerwcu 1989 r. Rady Europejskiej w Madrycie podjęto oficjalną decyzję o utworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. strefy euro) oraz określono daty rozpoczęcia poszczególnych etapów jej tworzenia. Pierwszy etap Unii Gospodarczo -Walutowej rozpoczął się 1 lipca 1990 roku, a trzeci i ostatni trwał od 1999 do 31 grudnia 2001 roku, na tym etapie wspólna waluta została wprowadzona do obiegu bezgotówkowego, a od 1 stycznia 2002 roku stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie 12 państw ówczesnej Unii Europejskiej. W okresie kilku ostatnich lat do Unii Gospodarczo-Walutowej przystąpiło siedem nowych krajów, w tym Łotwa od stycznia 2014 oraz Litwa od stycznia 2015 roku. W tej chwili 19 państw unijnych posiada wspólną walutę.

W przeciągu tych kilkunastu lat funkcjonowania euro, niektóre Państwa należące od samego początku do Unii Gospodarczo-Walutowej, zaczęły przeżywać kryzys związany głównie z nadmiernym zadłużeniem budżetowym, zwłaszcza Grecja, Portugalia, Hiszpania czy Irlandia. Pogarszanie się sytuacji w tych krajach, zaczęło się z chwilą światowego kryzysu w 2008 roku. Dziś część z nich powoli wychodzi z ogromnego zadłużenia budżetowego np. Irlandia, jednak cały czas mamy problem zwłaszcza z Grecją, która ma potężny deficyt budżetowy. Do tej pory realizowane programy naprawcze, w tym kraju, nie przynoszą zakładanych efektów.

Warto zaznaczyć, że Polska powinna przyjąć walutę euro, do czego zobowiązaliśmy się wchodząc do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Dlatego ważne w tym temacie są różnego rodzaju dyskusje i debaty z ekspertami, a dotyczące reformy Unii Gospodarczo-Walutowej i jej przyszłości oraz ewentualnego przystąpienia naszego kraju do tego elitarnego grona. W tym zakresie już 1 grudnia debatę organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której panelistami będą eksperci reprezentujący m.in.Bank Światowy czy Narodowy Banku Polski.

 

Dominik Łazarz, ekonomista Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje