0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Kategorie naukowe przyznane
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
Kategorie naukowe przyznane
fot:Biuro Prasowe WSIiZ
 
Kategorie naukowe przyznane
Oceń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. Jednostki WSIiZ wzięły udział w ocenie dobrowolnie i jej wyniki potwierdzają ich dobry poziom naukowy.

Oceny dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który przyznał odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Na podstawie oceny jednostkom nadana została jedna z czterech kategorii naukowych:

  • A+ – poziom wiodący,
  • A – poziom bardzo dobry,
  • B – poziom zadowalający
  • C – poziom niezadowalający.

Wszystkie wydziały: Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej oraz Medyczny uzyskały kategorię B.

Szybka analiza pokazuje jednak, że w kryterium oceny obejmującym osiągnięcia naukowe, jakimi są publikacje (liczba i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii), na każdym z wydziałów uzyskaliśmy ocenę przekraczającą wartość oceny dla jednostek referencyjnych z kategorii A.

- Kategoria naukowa przyznana poszczególnym wydziałom WSIiZ potwierdza stały i zrównoważony rozwój naukowy naszej uczelni oraz skuteczność prowadzonej przez nas polityki naukowej i kadrowej.  Uzyskane kategorie cieszą tym bardziej, że konkurencja międzyuczelniana w obszarze naukowym w ostatnich latach bardzo się zdynamizowała – aby uzyskać kategorię B w bieżącej ocenie parametrycznej konieczne było uzyskanie niemal dwukrotnie wyższych wartości niż w ocenie przeprowadzanej w 2013 r. Nie mam również wątpliwości, że dobra ocena naukowa WSIiZ przekłada się na jakość studiów, które oferujemy w naszej Uczelni – podkreśla prof.  nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny parametrycznej polskich uczelni można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje