0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Mieszkańcy - biznes - władza - wspólne cele, lepsze jutro
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
Mieszkańcy - biznes - władza - wspólne cele, lepsze jutro
 
Mieszkańcy - biznes - ...
Oceń

Pod takim hasłem odbędzie się debata, która zaplanowana jest na 19 listopada br. Jest to kolejne spotkanie z mieszkańcami Gminy Strzyżów organizowane w formie dialogu. Aktywny udział w organizacji debaty wzięła Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, Gmina Strzyżów, jak i młodzież ze Strzyżowa i okolic.

Podobne spotkania w Strzyżowie stają się tradycją. Do tej pory odbyły się już trzy. Listopadowa debata to kolejny krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, włączającego zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież, która ma wiele spostrzeżeń i pomysłów, m.in. dzięki udziałowi w dwóch projektach, „Aktywny Strzyżów” i „Zaloguj się do działania”.

Gmina Strzyżów to przede wszystkim mieszkańcy. Ich aktywność wyznacza granice sukcesu regionu - podkreśla Aleksandra Chodasz, prezeska Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. - Dlatego spotkajmy się, by połączyć siły i wspólnie zastanowić się w jaki sposób młodzież i dorośli mogą czerpać satysfakcję z aktywności społecznej, biznesowej i publicznej oraz jak mogą zachęcać siebie i innych do działania na rzecz otoczenia - zachęca. Dodaje też, że odpowiedzi na te i inne pytania pomogą nam wspólnie zatroszczyć się o Gminę Strzyżów, aby była lepszym miejscem do życia.

Obecnie odchodzi się od typowych konsultacji, gdzie prim wiedzie władza, informująca o swoich decyzjach. Strzyżowskie debaty są inspirowane metodą Open Space, otwartej przestrzeni, co oznacza, że wszyscy, pracując w mniejszych zespołach, mogą wyrazić swoją opinię, podzielić się doświadczeniami i pomysłami.

Demokracja jest rozmową. Dyskutujemy i debatujemy, aby przekonać lokalne środowisko o wartości i sile dialogu oraz roli pojedynczego obywatela w działaniach podejmowanych przez samorząd. Obdarzeni kredytem zaufania mieszkańców pytamy o istotne dla naswszystkich kwestie - akcentuje istotę debaty Dagmara Preisner, wiceburmistrz Strzyżowa.

- Kolejność słów w tytule debaty nie jest przypadkowa - wyjaśnia Mariusz Kawa, burmistrz Strzyżowa. Obowiązkiem nowoczesnej władzy jest czytanie zmieniającej się rzeczywistości, oddanie głosu społeczeństwu obywatelskiemu, w którym biznes, jako najbardziej innowacyjno-finansowo twórczy sektor zajmuje ważne miejsce oraz wsparcie procesów zmiany, będącej zjawiskiem koniecznym i stałym – dodaje.

- Mówi się, że przewidywanie przyszłości stało się rzeczą niezmiernie trudną - zaznacza burmistrz Kawa. - Zamiast przewidywać można jednak projektować przyszłość, lepszą przyszłość! I to bez konieczności liczenia na dobry los, czy szczęśliwytraf. Jestem pewien, że debata 19 listopada 2015 będzie jednym z etapów takiej właśnie projekcji GminyStrzyżów, w jakiej każdy z nas chciałby żyć. Serdecznie zapraszam! - podsumowuje.

Do udziału w debacie zachęca również Ewa Nowak-Koprowicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie, partner awydarzenia. - Dostęp do aktualnych informacji, możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych środowisk w ramach tej samej społeczności, wysłuchania opiniiinnych i wyrażenia swojej w ramach tego forum, a przede wszystkim możliwość realnego wpływu poprzez wypracowanie rozwiązań - to główne atuty lokalny chdebat, na które wskazuje. – Debaty takie, jak najbliższa w Strzyżowie stanowią szansę na pokazanie znaczenia każdego głosu. Dlatego tym bardziej warto skorzystać z zaproszenia do udziału w debacie – dodaje.

Debata jest częścią projektu „Aktywny Strzyżów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i projektu „Zalogujsię do działania” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego. Partnerami wydarzenia są Agencja Reklamowa Midas, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku.

 

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje