0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Podkarpacie będzie gościć ekonomistów z całego świata
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
Podkarpacie będzie gościć ekonomistów z całego świata
fot:Biuro Prasowe WSIiZ
 
Podkarpacie będzie gościć ...
Oceń

Finansalizacja to dwudniowa konferencja, której tematem będą zagadnienia dotyczące finansów w kontekście współczesnych problemów i międzynarodowych trendów. Prelegentami podczas tego przedsięwzięcia będą ekonomiści reprezentujący ośrodki badawcze z Polski oraz całego świata, m.in. z: Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemiec, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Pierwsza międzynarodowa konferencja poruszająca zagadnienia finansalizacji odbyła się w grudniu 2015 roku i została zorganizowana, podobnie jak tegoroczna, przez Katedrę Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania, we współpracy z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Celem tamtego spotkania było przedstawienie problemu finansjalizacji i zainicjowanie dyskusji na ten temat, wypracowanie polskiej definicji pojęcia finansjalizacji, a także określenie strategicznych kierunków badawczych oraz upowszechnienie zagranicznych badań poświęconych tej tematyce.

Konferencja  okazała się dużym sukcesem, przybyli prelegenci oraz słuchacze podkreślali, że udało się zebrać dużo krajowych i przede wszystkim zagranicznych uczestników. Zwracano również uwagę, na wysoką wartość naukową i praktyczną wygłoszonych  referatów.

Pierwsza edycja konferencji charakteryzowała się wysokim poziomem i wywołała szeroką dyskusję nt. roli finansów we współczesnych świecie. Widzieliśmy i słyszeliśmy od uczestników, że występuje potrzeba organizacji takiego spotkania, zarówno wśród ekonomistów z Polski, ale również różnych krajów całego świata – podkreśla Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Agata Gemzik-Salwach z WSIiZ w Rzeszowie

Biuro Prasowe WSIiZ

Tytuł tegorocznej konferencji to: „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Charles Whalen – Prezes międzynarodowego towarzystwa naukowego Association for Evolutionary Economics (AFEE), obecnie zatrudniony jako pracownik naukowy w Centrum Prawa i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo.

Podczas tegorocznej konferencji o finansalizacji, swoje wykłady, oprócz rodzimych naukowców, wygłosi wielu prelegentów z różnych zakątków świata, w tym m.in.: prof. Anastasia Nesvetailova, która od września 2007 roku jest dyrektorem City Political Economy Research Centre; prof. Noemi Levy, pracownik naukowy National Autonomous University of Mexico, a także prof. Jan Toporowski - polsko-brytyjski ekonomista i finansista, specjalizujący się w problematyce kryzysów finansowych, autor książki „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego”, która została uhonorowana nagrodą dla najlepszej książki ekonomicznej opublikowanej na polskim rynku wydawniczym - Economicusem 2013.

- Konferencja odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca br. w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, a także Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ w Rzeszowie

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Szczegółowe informacje nt. tego wydarzenia znajdują się na portalu: www.finansjalizacja.wsiz.pl 

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje