0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
Stay in Touch – międzynarodowa współpraca uczelni z udziałem rzeszowskiej WSIiZ
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
Stay in Touch – międzynarodowa współpraca uczelni z udziałem rzeszowskiej WSIiZ
fot:Biuro Prasowe WSIiZ
 
Stay in Touch – ...
Oceń

Intensywne kursy dla studentów z Hiszpanii, Grecji oraz Polski  - prowadzone przez projektantów z praktycznym doświadczeniem, kursy i szkolenia doskonalące dydaktyków  oraz powstanie innowacyjnych  materiałów edukacyjnych to tylko niektóre z rezultatów projektu „Stay in Touch”, realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oferty na kierunkach związanych z grafiką, czterech uczelni: Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i  Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie” adresowanego do studentów i wykładowców studiów I oraz II stopnia.

W pierwszym etapie projektu wykładowcy czterech uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki (International Teaching Academy) zorganizowanej przez Universidad de Castilla – La Mancha w Hiszpanii.  Podczas szkolenia, 12  nauczycieli akademickich (w tym trzech przedstawicieli rzeszowskiej WSIiZ: Łukasz Szubart, Łukasz Bis oraz Mikołaj Birek),  wymieniło się doświadczeniami w zakresie efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej z uwzględnieniem użycia nowoczesnych narzędzi ICT.

- Udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki to oprócz możliwości wymiany doświadczeń projektowych i dydaktycznych,  przede wszystkim możliwość spojrzenia na kwestie projektowania odpowiedzialnego społecznie z różnych perspektyw.  Każdy z uczestników Akademii wskazywał na inne zagadnienia, które dotykają jego region. Ta różnorodność problemów i metod ich rozwiązywania bezpośrednio przełożyła się na zakres opracowanych w ramach projektu materiałów - podkreśla Łukasz Szubart, uczestnik Międzynarodowej Akademii Dydaktyki.

Pierwsze rezultaty współpracy międzynarodowego zespołu są już dostępne na stronie  http://stayintouch.design/en/. W opracowanej bazie danych, ujęto ponad 50 przykładów  zastosowań projektowania odpowiedzialnego społecznie. Obecnie eksperci z czterech uczestniczących w projekcie uczelnie, w tym z Katedry Wzornictwa Przemysłowego  oraz Grafiki Komputerowej  WSIiZ w Rzeszowie, kontynuują prace nad stworzeniem innowacyjnych materiałów dydaktycznych  w tym m.in.: kursów e-learningowych, wykładów multimedialnych, podcastów, które staną się częścią kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie”.

Efekty pracy grupy ekspertów, będą oceniane przez studentów, którzy będą mieli okazję  wsiąść udział w dwóch edycjach Międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji,  Hiszpanii oraz Polsce). Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego przy użyciu nowoczesnych innowacji edukacyjnych, powstałych w ramach projektu i pozwoli wykształcić wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

- Wyższa Szkła Informatyki i Zarzadzania jest liderem wśród podkarpackich uczelni z zakresu współpracy międzynarodowej, co przejawia się m.in.: w  realizacji w  przeciągu ostatnich lat kilkunastu projektów z partnerami zagranicznymi.  Efektem podejmowanej współpracy jest wzbogacenie i rozszerzanie oferty edukacyjnej  a co za tym idzie poprawa jakości kształcenia – dodaje Justyna Żyła, koordynator projektu ze strony WSIiZ.

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje