0No authorization...
 
 
PodkarpackieOK
Aktualnie czytana treść:
WSIiZ jedyną podkarpacką uczelnią z certyfikowanym Ośrodkiem Innowacji
 
 
Sprawdź pogodę dla:
 Podkarpacie
 
 
WSIiZ jedyną podkarpacką uczelnią z certyfikowanym Ośrodkiem Innowacji
fot:Biuro Prasowe WSIiZ
 
WSIiZ jedyną podkarpacką ...
Oceń

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako jedyna uczelnia z Podkarpacia uzyskała akredytację Ministra Rozwoju i Finansów dla Ośrodka Innowacji. Jednostką organizacyjną, która pełni tą rolę jest Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Akredytacji dla WSIiZ udzielił Minister Rozwoju i Finansów na okres dwóch lat. Podstawą do uzyskania akredytacji była pozytywna ocena potencjału rzeczowego i kadrowego, a także doświadczenie w zakresie realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności we współpracy z innymi Ośrodkami Innowacji. Jako akredytowany Ośrodek Innowacji, uczelnia może się posługiwać logo Ministerstwa Rozwoju.

- System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Taki Ośrodek może być m.in. wykonawcą usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego poddziałania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.” - informuje Artur Chmar, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Biuro Prasowe WSIiZ

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało akredytację na realizację usług innowacyjnych dotyczących m.in.: audytu innowacyjności, przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej czy technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji oraz opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii.

- Jesteśmy liderem wśród podkarpackich uczelni w zakresie wsparcia biznesu, m.in. poprzez działalność wspominanego już Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, jak również ośrodka konsultacyjno-doradczego Enterprise Europe Network, działającego w sieci Komisji Europejskiej – podkreśla Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ. 

 
 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
Zmień obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodkarpackieOK © 2010-2019  
Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim
Informacje