Wykład Anny Stróż-Pawłowskiej.

27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Aktualności Edukacja
Stowarzyszenie Rajsze już drugi raz włącza się w upamiętnienie tego dnia. W tym roku, z tej okazji, zapraszamy na wykład “Wyobrazić niewyobrażalne. Motyw holokaustu w sztuce”. 
W narracji o Holokauście nieustannie mierzymy się z ułomnością przekazu, wciąż próbując jak najpełniej wyobrazić to, co i tak pozostanie niewyobrażalne. Stąd także w sztuce  obserwujemy nieustanne poszukiwanie nowych środków wyrazu oraz znaczeń. Jak zatem motyw Zagłady jest obecny w twórczości artystycznej? Czy jest to możliwe ukazanie ogromu tej tragedii bez popadania w trywializację i moralizatorstwo? I czy, by oswoić tę potworną tajemnicę, musimy – parafrazując słowa Agnieszki Holland – ocierać się o kicz? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy analizując wybrane realizacje, od powszechnie znanych dokumentacyjnych prac Davida Olère, po najnowszy, interdyscyplinarny projekt Natalii Romik.
Wykład wygłosi Anna Stróż-Pawłowska – doktor historii sztuki, muzealniczka, nauczycielka akademicka, badaczka oraz przewodniczka turystyczna. Realizatorka grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz Katholischer Akademischer Ausländerdienst. Autorka projektów dotyczących ewolucji miejsc pamięci i kultu, a także licznych inicjatyw poświęconych dziedzictwu polskich Żydów oraz problemowi polskiej pomocy ludności żydowskiej w czasie Holokaustu. Pełniła funkcję kierownika, a następnie pierwszego dyrektora Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej. Obecnie kieruje Działem ds. Zawołanych po Imieniu w Instytucie Pileckiego.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl