Klub Studencki IQ

Dnia Praw Człowieka

Aktualności Edukacja

O różnorodnych formach nierówności płci na świecie oraz o działaniach, które pomagają te nierówności ograniczać, rozmawiano w czasie debaty „Każda płeć jest równa/ every gender is equal” w ramach tegorocznych obchodów Dnia Praw Człowieka. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2023 r. w Klubie Studenckim IQ w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym wydarzenia był dr Zdzisław Rapacki, ekonomista i wieloletni dyplomata, Stały Przedstawiciel RP przy biurze ONZ w Genewie w latach 2004-2010.

WSIiZ to uczelnia otwarta na świat, tworzona przez wielonarodową wspólnotę studentów i wykładowców, a także odpowiedzialna społecznie. Podejmowane przez nas działania i inicjatywy wpisują się w te wartości od wielu lat – mówiła otwierając debatę dr Barbara Przywara, Prorektor ds. Nauczania.

Wykład wprowadzający do debaty pt.  „Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu standardów i monitorowaniu przestrzegania praw człowieka/The role of international organizations in shaping standards and monitoring compliance with human rights” wygłosił dr Zdzisław Rapacki.

W swym wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na fakt istnienia nierówności między płciami w skali globalnej. Obecnie mniej niż jedna czwarta wszystkich miejsc w parlamencie na całym świecie zajmują kobiety,  a tylko ponad 10 rządów jest kierowanych przez kobiety, co stanowi zaledwie 7% całości. Pomimo pewnego postępu, nierówność płci pozostaje kluczową kwestią, a skala problemu jest nadal duża, szczególnie w regionach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – mówił dr Rapacki. Wskazał także na liczne trudności życia codziennego w wielu krajach świata, są to między innymi: prawa do rozwodu (w społeczeństwach, w których mężczyźni są uważani za ważniejszych od kobiet i mogą łatwo rozwieść się ze swoimi żonami, podczas gdy kobiety napotykają w analogicznej sytuacji duże trudności, czy prawa do opieki – matkom często odmawia się opieki nad dziećmi i pozostawia się je bez żadnych środków wsparcia finansowego, np. w przypadku rozwodu.

W debacie obok dra Rapackiego udział wzięli Małgorzata Wejsis-Gołębiak, wykładowczyni w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, oraz studenci kierunku Zarządzanie: Mieczysław Moneta, opiekun koła naukowego Międzykulturowy Klub Badawczy „The Globe” i Valeriia Krasnozhon.

Pytania adresowane w trakcie debaty do dra Zdzisława Rapackiego przygotowali studenci z kół naukowych: Międzykulturowego Klubu Badawczego „The Globe”, KN Humanus oraz LB Club- Leading in Business. Dotyczyły one między innymi międzynarodowych rekomendacji sprzyjających zrównaniu statusu kobiet i mężczyzn w sferze wynagrodzenia za pracę, polskich rozwiązań dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet, uregulowania statusu osób LBGTQ+, a także polskich i unijnych dobrych praktyk przydatnych organizacjom pozarządowym wdrażającym idee równości płci. Studenci z różnych stron świata m.in. Rwandy, Kazachstanu, Iranu czy Zimbabwe podzielili się z publicznością doświadczeniami ze swoich krajów w kwestii postrzegania i wdrażania idei równości płci. Głos w dyskusji zabrała również przedstawicielka szkół średnich uczestniczący w wydarzeniu. Pytań do dra Zdzisława Rapackiego było tak dużo, że dyskusja nad nimi, po oficjalnym zamknięciu debaty, przeniosła się do kuluarów.

Debata zgromadziła ponad 160 osób, byli to pracownicy i studenci WSIiZ,  uczniowie szkół średnich: Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie z jego dyrektorką Renatą Łunarską, Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu z wychowawczynią Grażyną Gamracy, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z nauczycielami Elżbietą Łambucką i Maciejem Wesołowskim oraz VI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie z wychowawcą Arkadiuszem Błażejowskim oraz słuchacze Akademii 50+.

Ważnym elementem wydarzenia było podsumowanie tegorocznego Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Debacie towarzyszyła również wystawa plakatów „WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ”/”ALL PEOPLE HAVE RIGHTS REGARDLESS OF GENDER”.

Mariusz Guzek/WSIiZ.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl