Instytut Matki i Dziecka z wyremontowanym centrum diagnostyki genetycznej i nowym ambulansem neonatologicznym

Aktualności Dzieci Zdrowie

W czwartek w Instytucie Matki i Dziecka otwarto przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek C, w którym będą prowadzone badania z zakresu diagnostyki molekularnej, obrazowej i metabolizmu. W uroczystości wzięli udział między innymi: Adam Niedzielski Minister Zdrowia, Marcin Martyniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i inni przedstawiciele instytucji, które razem z ministerstwem wsparły inwestycję kwotą ponad 10 mln zł. Pracownicy Instytutu zaprezentowali również nowy ambulans typu „N”, zakupiony z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia.

Prace przy ul. Kasprzaka 17 A w Warszawie Instytut ukończył w grudniu ubiegłego roku. W przebudowanym, wyremontowanym i wyposażonym budynku C mieści się Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka.

Inwestycja w centrum to kolejny milowy krok w realizacji strategii naukowo-klinicznej Instytutu Matki i Dziecka. Centrum jest nowym, bardzo ważnym punktem na krajowej mapie zdrowia i pomoże nam poszerzać wiedzę edukacyjno-diagnostyczną o genetyce człowieka. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia użytkowa budynku C znacznie się zwiększyła, dzięki czemu mogliśmy scentralizować pracownie Zakładu Genetyki Medycznej, które do tej pory znajdowały się w dwóch oddzielnych budynkach. A to utrudniało organizację pracy zakładu. Za nami nie tylko pełna termomodernizacja z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale co najważniejsze, stworzenie pod jednym dachem bazy lokalowej pozwalającej na pełne wykorzystanie potencjału kadrowego całego zespołu i pracę z pokaźną ilością sprzętu laboratoryjnego zakupionego w ostatnich latach – mówił dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Laboratoria placówki zostały wyposażone w wysokiej klasy aparaturę i urządzenia diagnostyczne.

Pozwolą one Zakładowi Genetyki Medycznej wykorzystywać najbardziej aktualne metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce różnych chorób genetycznych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 10 mln zł.

  • 6 091 435,00 zł – dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka”;
  • 2 275 132,70 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2022 na inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – Termomodernizacja budynku C”;
  • 2 194 422,00 zł – dotacja na prace adaptacyjno-remontowe ze środków Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 w ramach projektu „Choroby genetyczne uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”.

Sumaryczna pula 300 mln zł dla Instytutu Matki i Dziecka to świadectwo jak ważnym aspektem polityki ochrony zdrowia są dzieci. Inwestycje w pediatrię to jednak nie tylko inwestycje, ale także wzrosty wycen. Brak limitów w pediatrii to kolejna rzecz, która pozwala nam odbudowywać zdrowie naszych dzieci po pandemii. Ważnym jest by ośrodki pediatryczne na wzór Instytutu Matki i Dziecka stawiały na jakość obsługi swoich małych pacjentów – mówił minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Zakład Genetyki Medycznej, ze swoją ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, jest jednym z najstarszych tego typu zakładów w Polsce. Jesteśmy świetnie wyposażoną placówką, której fundamentem jest bardzo dobra, młoda i bardzo ambitna kadra naukowa. W ramach formuły badawczo-rozwojowej obowiązującej w Instytucie prowadzimy diagnostykę, badania i poradnictwo w chorobach genetycznych uwarunkowanych. Wierzę, że najnowsze technologie, pomysły i inwestycje takie jak ta, przy jednoczesnym naszym zaangażowaniu pozwolą nam kontynuować ścieżkę rozwoju – powiedział prof. zw dr hab. Jerzy Bal, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka.

prof. zw dr hab. Jerzy Bal, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka

To już kolejna inwestycja Instytutu Matki i Dziecka wspierana przez Unię Europejską. Dzięki ponad 2 mln zł dofinansowania z programu regionalnego dla Mazowsza, możliwe było przeprowadzenie termomodernizacji budynku, która w efekcie przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej placówki – dodał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dzisiejsze otwarcie nowej siedziby Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka to ważny moment i jednocześnie doskonały przykład, jak potrzebne i wartościowe jest wsparcie Funduszy Europejskich. Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych budynku Zakładu Genetyki Medycznej możliwe było przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 393 190 zł. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich przeznaczyła środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację przez IMID projektu pt. „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, co umożliwiło poszerzenie krajowej wiedzy edukacyjno-diagnostycznej z dziedziny genetyki człowieka oraz zakup nowoczesnej aparatury wspierającej te procesy. Dzięki realizacji projektu Zakład Genetyki Medycznej zdobył wiedzę w zakresie najbardziej aktualnych metod wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych oraz niezbędne urządzenia diagnostyczne i laboratoryjnedr Leszek Buller, Dyrektor Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Centrum Projektów Europejskich.

Jedna z najnowocześniejszych karetek neonatologicznych w Polsce

Dodatkowo w 2022 roku, dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Instytut Matki i Dziecka kupił nowoczesny ambulans neonatologiczny typu „N” wraz z wyposażeniem, a także nowoczesny sprzęt medyczny, w tym: inkubator otwarty, mikrotom, ultrasonograf i tourniquet. Łączne wsparcie z resortu zdrowia wyniosło 2 677 815,00 zł.

Inwestycje w Instytut Matki i Dziecka, w tym inwestycje w sprzęt, taki jak choćby karetka neonatologiczna, to inwestycja w zdrowie naszych dzieci. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie najmłodszych pacjentów. Zapewniam, że to nie koniec zwiększania nakładów na podnoszenie jakości polskiej pediatrii – stwierdził wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Bogate wyposażenie karetki umożliwi bezpieczny transport wcześniaków i noworodków z ciężkimi schorzeniami, co jest ogromnie ważne dla ich życia, zdrowia i dalszego leczenia. Auto zostało wyposażone w nosze elektryczne z systemem hydraulicznym oraz elektryczny system mocowania, które dzięki pełnemu podparciu noszy w trakcie ich załadunku i rozładunku odpowiadają za bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale również operatorów.

Nowa karetka Instytutu Matki i Dziecka to jeden z najnowocześniejszych takich ambulansów w kraju. To dla nas bardzo potrzebne wsparcie, bo jako Instytut odpowiadamy za znaczną część transportów noworodkowych na całym Mazowszu, często przewożąc najmłodszych pacjentów w najcięższym stanie. A co więcej, nasz zespół ratunkowy cały czas jest w pełnej gotowości pełniąc dyżur 24 godziny na dobę. W pełni wyposażony, nowoczesny ambulans pomoże zatroszczyć się o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów najlepiej jak się da – mówi Milena Kraszewska-Sulich, z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych IMiD.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl