Ooly, gumki do ścierania słodkie zwierzątka 3 szt.