Akademia Zdrowia, senior, cyklu wykładów i warsztatów

Projekt „Akademia Zdrowia 50+” – zaproszenie na kolejne zajęcia w ramach cyklu wykładów i warsztatów

Aktualności Seniorzy Zdrowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2025 r. projekt „Akademia Zdrowia 50+” w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”, który finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt „Akademia Zdrowia 50+” to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Akademia Zdrowia, cyklu wykładów i warsztatów

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród osób 50+ oraz ukazanie ich przydatności w życiu codziennym, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. W ramach projektu realizowane będą wykłady i warsztaty o charakterze naukowym, które przeprowadzą specjaliści z dziedzin m.in. biologii, biotechnologii, kosmetologii, psychologii, rozwoju osobistego, dietetyki czy fizjoterapii.Cyklu wykładów i warsztatów Akademia Zdrowia Seniora

Treści poruszane na spotkaniach w ramach projektu stanowią odpowiedź na potrzeby osób w wieku 50+. Tematyka zdrowia cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród populacji osób starszych. Realizacja projektu skutecznie niweluje trudności w dostępie do aktualnej wiedzy popartej najnowszymi badaniami. Pozyskana wiedza, której teorie można łatwo przełożyć na działania praktyczne, inspiruje seniorów, równocześnie nie skazując ich na ograniczoną opiekę medyczną. Konsekwencje pandemii koronawirusa ciągle wzrastają we wspomnianej kategorii wiekowej. Pogorszenie zdrowia psychicznego w Polsce występują u co czwartego seniora. Do tej pory najpopularniejszymi źródłami wiadomości dla osób starszych były niesprawdzone informacje przekazywane przez rodzinę lub pochodziły z reklam.  Projekt „Akademia Zdrowia 50+” ma na celu zapoznanie uczestników z rzetelnymi informacjami na temat zdrowia, także psychicznego, i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, opartymi na aktualnym stanie badań naukowych. Podczas zaplanowanych w projekcie wykładów uczestnicy projektu zapoznają się ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat kwestii związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, metodami zachowania aktywności, zdrowiem psychicznym i dietoprofilaktyką. Adekwatne do tematyki bloków wykładowych treści poruszane na warsztatach, umożliwią ukazanie przydatności i sposobów zastosowania wiedzy naukowej w codziennym życiu.

W okresie trwania projektu zrealizowane będzie 16 wykładów i 16 warsztatów (po 3 lub 14h) z czterech bloków tematycznych. Realizowane będą po 4 wykłady i 4 warsztaty w semestrze, z bloków tematycznych: Zdrowie przed wszystkim, Aktywność 50+, Zdrowie psychiczne, Żywienie ma znaczenie.

Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich osób po 50 roku życia i będą realizowane w formie hybrydowej (na żywo z jednoczesną transmisją online). Zapisy na warsztaty oraz tematyka wykładów będzie ogłaszana na stronie https://wsiz.edu.pl/dla-otoczenia/akademia-50-plus/projekt-akademia-zdrowia-50/

Najbliższy wykład w ramach projektu – „Badania obciążania stóp jako nowoczesna metoda diagnostyki zaburzeń równowagi i ryzyka upadków u osób po 50 r.ż.” – odbędzie się 17.01.2024 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wykład poprowadzi Blanka Martowska, doktorantka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia oraz kierunku Biologia eksperymentalna. Jej praca zawodowa i zainteresowania skupiają się na terapii pacjentów po zabiegach ortopedycznych w tym po zabiegach rekonstrukcyjnych aparatu więzadłowego i endoprotezoplastykach stawów. W pracy naukowej zajmuje się oceną rozkładu nacisku stóp na podłoże u osób w różnym wieku oraz wpływem parametrów równowagi ciała i stabilności posturalnej na ryzyko upadków. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zespole Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obecnie czynnie angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, będąc członkiem Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj szansę”.

Wraz z wiekiem obserwujemy stopniowe pogorszenie stanu funkcjonalnego aparatu ruchu w wyniku przebiegu różnych chorób. Coraz częstsze występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, biodrowych czy kręgosłupa wpływa na zmianę w obciążaniu stóp. Asymetria rozkładu nacisku stóp na podłoże pogarsza kontrolę równowagi co przekłada się na zwiększenie ryzyka upadków.

Badania wykorzystujące specjalistyczne platformy do oceny rozkładu nacisku stóp na podłoże dostarczają szeregu danych, które stanowią bardzo ważny aspekt wykorzystywany w badaniach dotyczących chodu i postawy, planowaniu procesu terapeutycznego a także w zapobieganiu urazom. Badanie pedobarograficzne pomaga określić ryzyko upadków, które może być następstwem zaburzeń równowagi i koordynacji występujących w przebiegu różnych schorzeń także w procesie starzenia. Badania na platformach mogą być nie tylko cennym dodatkiem kompleksowej rehabilitacji, mogą też zapobiegać interwencjom ortopedycznym i wpływać na poprawę jakości życia pacjentów. Platformy pedobarograficzne w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem, sztuczną inteligencją oraz informacją zwrotną dotyczącą zaistniałych zmian fizjologicznych, mogą być szeroko stosowane w różnych dziedzinach medycyny, rehabilitacji i sporcie, co przyczyni się do tworzenia innowacyjnych sposobów indywidualnego leczenia pacjenta.

Podczas wykładu dowiecie się Państwo:

  • – co wpływa na utrzymanie stanu równowagi ciała człowieka
  • – jakie jest ryzyko i konsekwencje upadków osób po 50 r.ż.
  • – na czym polega badanie obciążania stóp
  • – czego możemy dowiedzieć się o naszej równowadze podczas badania
  • – jakie działania będą miały pozytywny wpływ na równowagę i stabilność postawy.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl