Ambulanse i agregaty prądotwórcze

Przekazanie ambulansów oraz sprzętu technicznego dla stacji pogotowia ratunkowego w Krośnie i Rzeszowie

Aktualności Zdrowie

W dniu wczorajszym obecności wojewody podkarpackiego Ewy Leniart oraz przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Powiatu Krośnieńskiego odbyło się przekazanie ambulansów oraz sprzętu technicznego dla stacji pogotowia ratunkowego w Krośnie i Rzeszowie.

„Bezpieczeństwo mieszkańców woj. Podkarpacia oraz nakłady finansowe przeznaczane na sprzęt dla podkarpackich ratowników”

Głównym tematem spotkania było „Bezpieczeństwo mieszkańców woj. Podkarpacia oraz nakłady finansowe przeznaczane na sprzęt dla podkarpackich ratowników”. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart, podkarpaccy parlamentarzyści – Pani poseł Teresa Pamuła, Pan poseł Andrzej Szlachta.  Na spotkaniu byli również obecni Pan Piotr Pilech – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Joanna Bukowczyk – dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, Pan Andrzej Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Pan Jakub Dzik – dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego oraz podkarpaccy ratownicy.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że w roku 2022:

  • Państwowe Ratownictwo Medyczne zrealizowało ponad 149 tysięcy wyjazdów, zespoły przewiozły do podkarpackich szpitali 91 tysięcy pacjentów.
  • Z funduszu przeciwdziałania COVID, ponad 7 milionów złotych zostało przekazane na wydatki inwestycyjne w tym m.in. na zakup nowych ambulansów.

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart poinformowała również, że pod koniec 2022r. pozyskała dodatkowe 900 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na zakup dwóch ambulansów (prezentowanych podczas konferencji prasowej) dla wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Rzeszowie oraz pogotowia ratunkowego w Krośnie (dla poszczególnych jednostek dofinansowanie zakupu ambulansów wyniosło po 300 tysięcy złotych). Pozostała część kwoty została przekazana dysponentom zespołów ratownictwa medycznego z Sanoka, Mielca, Przemyśla z przeznaczeniem na wyposażenie w agregaty prądotwórcze. Za przekazane środki finansowe zakupiono 22 agregaty prądotwórcze – podczas spotkania zaprezentowano dwa z nich.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl