studenci

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2022/2023 we WSIiZ

Aktualności Edukacja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację na nadchodzący semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Wśród nowości są kierunki: Zrównoważony rozwój w gospodarce na ścieżkach polskojęzycznych (studia II stopnia) oraz Social Work (studia I stopnia) na ścieżkach anglojęzycznych.

Kierunek Zrównoważony rozwój w gospodarce będzie realizowany na studiach II stopnia na ścieżce polskojęzycznej, w formie niestacjonarnej, czas trwania studiów to tylko 3 semestry. Kierunek odpowiada na potrzeby rynku pracy, jakie niosą ze sobą procesy zielonej transformacji.

Kształcąc w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiadamy na potrzeby rynku pracy, na którym coraz częściej firmy poszukują pracowników na stanowiska specjalistów, menedżerów czy dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju. W zależności od poziomu stanowiska, osoby te są odpowiedzialne za tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju, koordynację wdrażania jej, raportowanie realizacji wskaźników, komunikację działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z poszczególnymi działami firmy w zakresie tych tematów. Przykładem może być np. współpraca z działem HR, który angażuje pracowników firmy w różnego rodzaju zielone inicjatywy i działania na rzecz ochrony środowiska, albo współpraca z działem administracji w celu ograniczenia zużycia papieru, czy plastiku w firmie, czy z działem logistyki na rzecz redukcji emisji CO2. Firmy podejmują coraz więcej inicjatyw w tym zakresie, ponieważ świadomość odpowiedzialności za środowisko jest coraz większa. Chcemy, by nasi absolwenci byli przygotowani do wspierania firm czy instytucji w tym właśnie zakresie. Studia dadzą im rzetelną wiedzę z różnych obszarów tak, by rozumieli mechanizm zmian klimatycznych, mieli świadomość jakie działania na poziomie firm mogą przeciwdziałać tym zmianom oraz byli partnerami do współpracy dla kierowników różnych działów – mówi dr Małgorzata Gosek, Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania.

Natomiast kierunek Social Work (Praca socjalna) będzie realizowany na studiach I stopnia na ścieżkach anglojęzycznych, wyłącznie w formie stacjonarnej.

Wybierając kierunek Social Work (Praca socjalna) studenci będą mogli realizować satysfakcjonującą karierę w wielu sektorach systemu pomocy społecznej. Jako absolwenci tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do udzielania profesjonalnej pomocy jednostkom, rodzinom i grupom społecznym znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto zyskają wiele możliwości pracy, ponieważ będą mogli pracować zarówno  w sektorze państwowym, prywatnym,  jak i organizacjach pozarządowych. Będą mogli pracować w takich instytucjach jak w ośrodki pomocy społecznej, organizacje wspierające rodziny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej czy ośrodki dla uchodźców. Absolwenci będą mogli również pracować zagranicą, ponieważ pracownicy socjalni są poszukiwani w wielu krajach. Koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna została oparta o analizę szerokiego kontekstu zmian zachodzących we współczesnym świecie. Starzejące się społeczeństwo, zwiększona częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem psychicznym, rosnące nierówności, migracje, to czynniki zwiększające zapotrzebowanie na pracowników socjalnych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. Stąd też oferujemy studia w języku angielskim, co znacząco zwiększy możliwości zatrudnienia naszych absolwentów– mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Opiekunka kierunku.

Ponadto trwa rekrutacja na kierunkach, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów oraz odpowiadają oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2022/2023:

Studia II stopnia w języku polskim (tylko w formie niestacjonarnej):

  • Zrównoważony rozwój w gospodarce
  • Informatyka
    – Cyberbezpieczeństwo – odrębna ścieżka kształcenia

Studia I stopnia w języku angielskim (w formie stacjonarnej):

  • Social Work
  • Nursing
  • Computer Science
  • International Business Management

Rekrutacja trwa do 31 marca 2023 roku. Kandydaci mogą aplikować poprzez składanie podań w nowoczesnym systemie rekrutacji online. Szczegóły dotyczące rekrutacji i oferowanych kierunków,  a także opinie ekspertów i opis perspektyw zawodowych są dostępne na stronie WSIiZ, a także telefonicznie pod numerami: 17 866 11 88, 17 866 11 99, oraz mailowo pod adresem: rekrutacja@wsiz.edu.pl.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl