Na granicy o rozwoju i inwestycjach

Na granicy o rozwoju i inwestycjach

Na nowym przejściu granicznym w Malhowicach-Niżankowicach rozpoczął się etap wyposażania w niezbędny sprzęt do uruchomienia odpraw    Drogowe przejście graniczne w Malhowicach-Niżankowicach przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton z wyłączeniem ruchu pieszego. W środę (13 marca) wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wraz z Maciejem Duszczykiem, wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odwiedziła polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Na przejściu odbywać się będzie […]

Czytaj dalszą część artykułu