Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Lotnicza

Wspólne przedsięwzięcia, realizacja zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, doradztwo w zakresie programu nauczania dla Aviation Management – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz a Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 5 maja br. Ze strony […]

Czytaj dalszą część artykułu

Cyberbezpieczeństwo – największe wyzwanie informatyki. Od cyberprzestępczości do wojen cybernetycznych

Według danych z 2019 roku w Polsce średnie straty przedsiębiorstw, ponoszone w wyniku działań cyberprzestępców, oszacowano na 25 000 USD. Obserwowany jest również systematyczny wzrost strat ponoszonych przez osoby fizyczne w konsekwencji cyberprzestępczości. Przestępcy internetowi na swój celownik biorą nie tylko nasze dane i finanse, ale także sprawy państwowe. Jak przyznaje dr inż. Mirosław Hajder, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa: Zarówno w Europie, jak i w USA odnotowano próby ingerencji w wybory parlamentarne lub prezydenckie. Co więcej, […]

Czytaj dalszą część artykułu