Umowa o współpracy między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a FOB

Aktualności

Promowanie wartości i tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, ESG, odpowiedzialnością czy różnorodnością w miejscu pracy oraz nadanie Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu tytułu Partnera Strategicznego kierunków Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) i Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia) – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a FOB.

Fot. Mariusz GuzekWSIiZ

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu została podpisana w formie online w dniu 31 października br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Stowarzyszenia Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna Stowarzyszenia Maria Krawczyńska-Kaczmarek. W spotkaniu z ramienia WSIiZ wzięły udział również: dr Małgorzata Gosek – Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju oraz Barbara Szpunar – Dyrektorka ds. Organizacji i Współpracy.

Zawarte porozumienie o współpracy dotyczy:

  • wymiany wspólnych w doświadczeń, dbania o dobrą jakość edukacji, szerzenia rzetelnej wiedzy naukowej oraz integracji środowiska akademickiego uczelni z organizacjami pozarządowymi;
  • promowania wartości i tematyki dotyczącej ESG, sustainability, odpowiedzialności biznesu, różnorodności i inkluzji w miejscu pracy;
  • współpracy w ramach Partnerstwa Strategicznego FOB dla kierunków studiów we WSIiZ związanych ze zrównoważonym rozwojem;
  • nadania Stowarzyszeniu tytułu Partnera Strategicznego kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) oraz Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia);
  • realizacji wspólnych projektów i promowania inicjatyw;
  • organizacji wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności wspólnego poszukiwania rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla jednostek działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości;
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych przez specjalistów wskazanych przez Stowarzyszenie;
  • współpracy w ubieganiu się o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych;
  • współdziałania w ramach organizowanych przez WSIiZ sympozjów, konferencji naukowych, seminariów oraz wykładów, w szczególności upowszechniających tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju;
  • wsparcia przy tworzeniu i modyfikowaniu programów kierunków studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Sztandarową inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, skupiający ponad 60 firm. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce. FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland. Organizacja koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce – międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, kierowaną do pracodawców szczególnie zaangażowanych w obszarze DEI.

„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji znajduje się na stronie odpowiedzialnybiznes.pl. 

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl