W kampusie WSIiZ w Kielnarowej uroczyście zainaugurowano 28. rok akademicki

Aktualności Edukacja
Zgodnie z uczelnianą tradycją w Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie WSIiZ w Kielnarowej uroczyście zainaugurowaliśmy 28. rok akademicki. Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi 6 200 studentów, w tym blisko 1 600 studentów zagranicznych z blisko 50 krajów.

W roku akademickim 2023/2024 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi 6 200 studentów, w tym blisko 1 600 studentów zagranicznych z blisko 50 krajów
Fot. Mariusz Guzek/WSIiZ

Dziękuję Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście i obiecuję, że jako Uczelnia zrobimy wszystko, abyście czuli się u nas dobrze i mieli poczucie, że dokonaliście trafnego wyboru. Średnia ocena naszych wykładowców przez studentów na poziomie 4,58 w 5-cio stopniowej skali oraz ponad 90% wskaźnik zadowolenia ze studiów naszych absolwentów jest dla nas dumą i zarazem wielkim zobowiązaniem wobec kolejnych roczników studentek i studentów – mówił zwracając się do studentów WSIiZ Rektor, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie WSIiZ w Kielnarowej uroczysta inauguracja 28. roku akademickiego
Fot. Mariusz Guzek/WSIiZ

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor Rozmus podkreślał, jak istotna była podjęta 25 lat temu decyzja o umiędzynarodowieniu WSIiZ – wówczas niewielkiej uczelni, założonej zaledwie 3 lata wcześniej. To była naprawdę zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą dziś znamy. Otwarcie na studentów z zagranicy wymagało odwagi, by nie powiedzieć brawury. Wymagało też odpowiedniej wizji i strategii – mówił prof. Rozmus.

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, przypomniała historię kształcenia na ścieżkach anglojęzycznych, której symbolem jest kierunek Aviation Management, oraz opowiedziała, jak wyglądało otwieranie się WSIiZ na studentów spoza Polski. Prof. Jurkowska-Gomułka zwróciła ponadto uwagę na międzynarodowość w obszarze działalności naukowej WSIiZ: Publikacje w międzynarodowych czasopismach to oczywistość. Pracownicy WSIiZ goszczą na prestiżowych zagranicznych uczelniach, w tym Yale University. Uczelnia jest zapraszana jako partner, często ten partner z bogatym doświadczeniem, do różnego rodzaju międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty finansowane ze środków UE. Nasi konsorcjanci to uczelnie z całej UE: Włoch Hiszpanii Portugalii Francji Niemiec, a także spoza UE: Norwegii Wielkiej Brytanii i Islandii.  Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że nasza niewielka przecież uczelnia realizuje już 3 projekty finansowane z europejskiego programu Horyzont oraz niezliczoną liczbę projektów finansowanych z programu Erasmus plus, nie tylko projektów o charakterze mobilnościowym, ale także projektów naukowych i wzmacniających nasz potencjał dydaktyczny.

Fot. Mariusz Guzek/WSIiZ

Goście Inauguracji obejrzeli film prezentujący sylwetki międzynarodowych studentów WSIiZ, a także nagranie wypowiedzi, którą podzieliła się z nami pierwsze zagraniczna studentka WSIiZ pani Julia Bohdzel, która swoje studia podjęła w roku 1998/1999.

W czasie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 odbyła się immatrykulacja słuchaczy Seminarium Doktoranckiego z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz – po raz pierwszy w historii uczelni – uruchomionego w tym roku Seminarium Doktoranckiego z obszaru nauk medycznych. Ślubowanie złożyli również wybrani studenci pierwszego roku ścieżek polsko i anglojęzycznych.

Goście uroczystości obejrzeli film podsumowujący miniony rok akademicki oraz film poświęcony działaniom WSIiZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, odniósł się w nim do celów przyjętej przez WSIiZ Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024 i wyjaśnił, dlaczego niepubliczna uczelnia wyższa angażuje się w wyzwania cywilizacyjne związane ze zmianami klimatu.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został także konkurs na projekt logo Fundacji Tygodnika Powszechnego, przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Projektowanie graficzne, oraz Dziennikarstwo o profilu graficznym. Autorem zwycięskiego projektu został Kamil Kiełbowicz, tegoroczny absolwent WSIiZ na kierunku Grafika i animacja komputerowa, nagrodę wręczyła Agnieszka Iskra, członek Zarządu Fundacji Tygodnika Powszechnego. Oficjalną część Inauguracji zakończył koncert studenckiej grupy wokalnej „International Voices” oraz toast inauguracyjny.

W roku akademickim 2023/2024 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi 6 200 studentów, w tym blisko 1 600 studentów zagranicznych z blisko 50 krajów. W ramach oferty polsko- i anglojęzycznej studenci będą się kształcić się na 14 kierunkach studiów. Na pierwszym roku naukę rozpocznie w sumie 1800 osób, wśród nich studenci zagraniczni to grupa blisko 600 osób.

Najliczniejszą grupę wśród studentów z zagranicy  stanowią młodzi ludzie z Ukrainy, Zimbabwe, Kazachstanu, Tadżykistanu, Białorusi, Uzbekistanu oraz Turcji. Wybrali oni studia anglojęzyczne na 4 kierunkach: Management, Information Technology, Nursing  oraz Social Work. W ciągu minionych 25 lat studia we WSIiZ podjęło ponad 9 tys. osób z 82 krajów świata. Według danych GUS za rok 2022 co drugi międzynarodowy na Podkarpaciu to student WSIiZ.

Kontakt z redakcją portalu PodkarpackieOK, pod adresem email portal@podkarpackieok.pl